A FLEXIBLE INTERACTIVE READING SUPPORT TOOL

Programa financiador: 
COMISION EUROPEA-SMALL COLLABORATIVE PROJECT (SICA)_2008
367.400,00 €
Referencia: 
FIRST
Grupo de Investigación: 
Sistemas Inteligentes de Acceso a la Información
Investigador principal: 
Martín Valdivia, María Teresa
Fecha de inicio: 
01/10/2011
Fecha Fin: 
30/09/2014
Miembros participantes: 
García Vega, Manuel
Martínez Santiago, Fernando
Montejo Ráez, Arturo
Ureña López, L. Alfonso